Vật phẩm mới

hàng hóa

Tổng quan về công ty TNHH Hattori

Được thành lập vào năm 1885, nó hiện nằm ở thành phố Toyooka, tỉnh Hyogo, một thị trấn nổi tiếng về sản xuất túi xách.
Với chủ đề cảm xúc của con người, chúng tôi đang sản xuất túi xách và các sản phẩm liên quan.
Theo đuổi thời trang thiết thực bằng cách kết hợp nhiều năm bí quyết và công nghệ mới
Chúng tôi tiếp tục thử thách bản thân để tạo ra các sản phẩm sinh thái và thị trường độc đáo.

nỗi ám ảnh

sửa đổi lần thứ ba năm 2020
Được tạo bằng Trợ cấp Tái cấu trúc Doanh nghiệp
viVietnamese